YAKULTS FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Version September 2019

YAKULTS FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Indledning

Yakult Europe B.V. er meget varsomme med at beskytte og bruge kundeoplysninger korrekt. Beskyttelse af personlige oplysninger er meget vigtig for os. Denne fortrolighedserklæring beskriver specifikt, hvordan Yakult indsamler og bruger personlige oplysninger i henhold til principperne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning.

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan dine personlige oplysninger behandles af Yakult, i forbindelse med de tjenester (“Tjenester”), vi leverer til dig. Disse tjenester kan omfatte:

 • Alle vores Yakult-hjemmesider;
 • Alle (mobile) hjemmesider, programmer, widgets og andre (mobile) interaktive funktioner.

Denne erklæring beskriver også de rettigheder du har, med hensyn til de personlige oplysninger, der indsamles og behandles af Yakult. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne erklæring, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne i denne erklæring. Læs venligst denne erklæring grundigt, inden du begynder at bruge vores tjenester.

Ansvarlige parter
Den registeransvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger (dvs. den part, der er ansvarlig) er: Yakult Europe B.V. Yakult Europe B.V. som har hovedkontor i Almere, Holland, på Schutsluisweg 1 (1332EN).

Yakult Europe B.V. vil være dit første kontaktpunkt angående spørgsmål, om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse.

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi fra dig?

Vi kan bede dig, om at give os følgende personlige oplysninger:

 • Navn, adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Forbrugsvaner
 • Køn
 • Livsstilsrutine (f.eks. vaner med hensyn til morgenmad)
 • Postnummer
 • Familiesammensætning
 • Hobbyer/interesser

Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?

 • Vi kan indsamle personlige oplysninger fra dig både online og offline, f.eks. når du kontakter vores kundeservice.

Hvorfor og hvordan bruger vi dine personlige oplysninger

Nedenfor beskriver vi hvorfor og hvordan, vi normalt behandler dine personlige oplysninger. Hvis vi bruger dine personlige oplysninger til andre formål, vil vi informere dig om brugen separat.

 • Vi bruger dine personlige oplysninger, til at levere kundeservice, såsom at reagere på dine henvendelser eller klager, og til at efterkomme dine anmodninger, som f.eks. at svare på dine spørgsmål og kommentarer. På den måde kan vi lære af dine klager, og hjælpe dig så meget som muligt. Vi beskytter dine rettigheder ved at begrænse de oplysninger, vi indsamler fra dig til dette formål, og ved at begrænse opbevaringsperioden for disse personlige oplysninger.
 • Vi bruger dine kontaktoplysninger til at sende administrative oplysninger til dig, som f.eks. ændringer i denne fortrolighedserklæring.

Hvornår giver vi tredjeparter adgang til dine personlige oplysninger

Vi kan eventuelt give andre parter adgang til dine personlige oplysninger:

 • Vores tredjeparts tjenesteudbydere såsom vores administrator for kundeservice, dataprocessorer, vores udbyder af markedsundersøgelser og andre informationsteknologitjenester (f.eks. vores e-mail-tjeneste).

Disse overførsler kan omfatte overførsel af personlige oplysninger til andre lande, herunder lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ikke har et niveau for beskyttelse af personlige oplysninger svarende til EU. Yakult vil sikre, at disse overførsler foretages med passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder brugen af EU-modelklausuler, for at sikre et passende niveau for beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan rekvirere en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger via kontaktoplysningerne under “Dine rettigheder”.

Vi deler ikke dine oplysninger med tredjeparter, medmindre der er en bestemt legitim eller forretningsmæssig årsag til, at Yakult beder en tredjepart, om at opfylde Yakults aktiviteter ved at bruge dine oplysninger.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer de personlige oplysninger, som vi opnår i forbindelse med dine spørgsmål, klager og henvendelser i 3 måneder efter vi har behandlet dit spørgsmål, klage eller forespørgsel fuldt ud, for at sikre, at vi har hjulpet dig tilstrækkeligt, eller hvis du har brug for mere information eller hjælp. Dog opbevarer vi dit navn og din e-mailadresse i 1 år efter en klage, for at behandle falske eller ondsindede klager. Efter disse perioder vil vi slette dine personlige oplysninger som angivet til os via kontaktformularen, medmindre vi bliver nødt til at opbevare personlige oplysninger længere i henhold til skattelovgivningen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger:

 • Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger, som behandles af Yakult. Det betyder, at Yakult vil give dig oplysninger som de kategorier af personlige oplysninger, der behandles, formålet med behandlingen, opbevaringsperiode og kategorier af tredjepartsmodtagere.
 • Du har også ret til at få dine personlige oplysninger rettet eller slettet, hvis det er relevant, og du har ret til at begrænse behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen (f.eks. framelde eller afmelde).
 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen af dine personlige oplysninger af Yakult, på grundlag af samtykke før tilbagekaldelsen.
 • På din anmodning vil vi sende en kopi af dine personlige oplysninger, som du har leveret til Yakult, til dig i et maskinlæsbart format (dataoverførsel).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via Info@yakult.dk. Efter anmodning kan vi bede om yderligere oplysninger fra dig, for at bekræfte din identitet, f.eks. et foto-ID, for at sikre, at vi ikke påvirker andres privatliv negativt og håndterer din anmodning effektivt. Alle dokumenter til identitetskontrol vil herefter blive bortskaffet sikkert. Du har også ret til at indgive en klage til din tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Ændringer i denne fortrolighedserklæring
Hjemmesiden og tjenesterne fra Yakult kan ændres fra tid til anden. Derfor kan Yakult måske ændre eller tilføje oplysninger til denne erklæring. Når vi har ændret vores fortrolighedserklæring, vil vi gøre det klart og meddele det på vores hjemmeside. I tilfælde af væsentlige ændringer informerer vi dig om vores nye fortrolighedserklæring via de kontaktoplysninger, vi har fra dig.

Cookies og lignende teknologier
På hjemmesiden bruger vi cookies og lignende teknologier. Du kan finde flere oplysninger om cookies i vores Erklæring https://www.yakult.dk/cookie/.

Ansvarsfraskrivelse
Denne hjemmeside drives af Yakult Europe B.V. Oplysningerne på denne hjemmeside er kun beregnet til personer, der er bosiddende i Danmark. Ingen anden person bør stole på eller handle med de oplysninger, der findes på denne hjemmeside, og de tilgængelige oplysninger er ikke relevante for andre lande eller stater.